Skip to content

Biuro Zarządcy cmentarza ul. Bolesława Mucharskiego (dawna ulica Sławińskiego-teren oczyszczalni ścieków)

czynne w dni robocze od 700 – 1500

tel. kontaktowy 81 855-29-79 wew. 32